Dùng nước lạnh hay nước nóng để dẫn đờm là tốt nhất?

Mỗi lúc có đàm mà không thể ho ra được, có thể thử cách dùng nước lạnh dẫn đàm, ngậm nước lạnh trong miệng, ngửa đầu lên súc miệng cho phát ra tiếng o o, làm cho nước lạnh trong miệng cuộn lên vài lần, sau đó cuối xuống nhổ ra đồng thời dùng them một chút lực để khạc ra.

Dịch đàm gặp lạnh sau khi co đông lại sẽ bị đẩy ra khỏi cổ họng hơn. Việc nhổ ra sẽ dễ và nhẹ hơn. Nếu như ngậm súc nước lạnh nhiều lần thì việc dẫn đàm càng hiệu quả hơn. Phương pháp này đơn giản, dễ thực hiện, người lớn tuổi hoặc người hút thuốc lá có thể thử cách này.